Privacybeleid

DDE – Video Agency (voorheen De Digitale Etalage)
Klein Frankrijk 7A
4461 ZN Goes
+31 (0)6 223 440 90
info@dde.nl
KVK 80467172
In ons privacybeleid kan je lezen hoe wij omgaan met je (persoons)gegevens. Dit
beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten
met DDE. Heb je vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact
met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Verzamelen van persoonsgegevens

Als je contact met ons opneemt en/of gebruik maakt van onze diensten, kan de
informatie die je aan ons verstrekt (persoons)gegevens bevatten. We verzamelen
de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN
• Overige
Minderjarigen
We verzamelen niet bewust gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als een
ouder of voogd te weten komt dat zijn of haar kind ons zonder toestemming
informatie heeft verstrekt, kan hij of zij contact met ons opnemen. Wij zullen
dergelijke informatie binnen een redelijke termijn verwijderen.

Gebruiken van persoonsgegevens

We kunnen je gegevens gebruiken om het volgende uit te voeren:
• Om stappen te ondernemen die je van ons vraagt met het oog op het
sluiten van een overeenkomst om je onze diensten te verlenen.
• Om onze overeenkomst met jou voor het gebruik van onze diensten uit te
voeren.
• Om je marketing e-mails te sturen, in lijn met het legitieme belang dat we
hebben om ons bedrijf te promoten.
• Om je te informeren over je betaling.
• Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
• Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Sollicitaties
In het geval dat je bij ons solliciteert naar een baan worden de persoonsgegevens
in je sollicitatie door ons verzameld. Je gegevens zijn ofwel door jouzelf verstrekt
of verkregen uit publieke bronnen (bijvoorbeeld LinkedIn) of aan ons verstrekt
door iemand die je heeft doorverwezen voor een potentiële baan. Je gegevens
worden gebruikt om onze wervingsinspanningen en selectieprocedure te
verbeteren, maar ook als talentpool.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens op onze systemen voor zo lang als dit nodig is
voor het betreffende doel, of zoals anders beschreven in dit privacybeleid.

Delen van persoonsgegevens met derden

We kunnen je gegevens delen met derden voor zover dit redelijkerwijs
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om aan onze
wettelijke verplichtingen te voldoen, op voorwaarde dat zij niet zelfstandig
gebruik maken van de informatie en ermee hebben ingestemd zich te houden
aan de regels die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We verkopen je
gegevens nooit aan derden.

Gegevensverzameling door onze website (analytics)

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om analytische informatie te
verzamelen, zoals je IP-adres, om te helpen analyseren hoe bezoekers de website
gebruiken en om statistische rapporten over de website-activiteit samen te
stellen. Deze verwerking is noodzakelijk voor ons om onze legitieme belangen na
te streven bij het verbeteren van onze website, de gebruikerservaring en
relevantie. We gebruiken deze gegevens niet om een persoonlijk profiel van je te
ontwikkelen. Alle informatie wordt samengevoegd en anoniem opgeslagen.

Beveiliging

We zullen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen
nemen om het verlies, misbruik of wijziging van je persoonlijke informatie te
voorkomen. Onze website wordt gehost op een platform met adequate
beveiligingsmaatregelen en slaat je gegevens gecodeerd op.

Gegevens inzien, wijzigen of wissen

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de manier waarop we
(persoons)gegevens over je verwerken:
• Je kan vragen om een kopie van de gegevens die we over je verwerken en
onjuistheden laten corrigeren.
• Je kan ons vragen om je persoonsgegevens te beperken, de verwerking
ervan stop te zetten of ze te wissen.
• Je kan, waar het technisch haalbaar is, ons vragen een digitale kopie van je
gegevens naar jouzelf of een andere organisatie te sturen.
• Je kan een klacht indienen bij een toezichthouder voor
gegevensbescherming.
We streven ernaar om zonder onnodige vertraging, en uiterlijk binnen een
maand, aan je verzoek te voldoen.

×

Direct contact?

WhatsApp ons! We reageren zo snel mogelijk.

×